Naujienos
2018-01-15 22:33: Po trumpos pertraukėles pradėsiu kurti. Taigi sukūriau +10 skydų jie pridės daugiau jėgos ir gynybos negi prideda ginklai. Žinoma skydų gaminimui didesni reikalavimai. (©akame) +1 +0
2018-01-10 12:02: Sukūriau trumpa žaidimo gydelį, jis pranyks kai pasieksi 18 pagrindinį lygį. Jis randasi pagrindiniame puslapį. (©akame) +1 +0
2018-01-10 11:31: Sukūriau "The Three Beasts", ten sukūriau trys bosus Deidara, Nyau ir Suzuka, be to surašiau kovinė info. Ten galima patekti pasieke 25 pagrindinį lygį. (©akame) +1 +0
2018-01-09 22:19: Sukūriau swordų gaminimą užsidėjimui reikia ištvermės lygio. Žinoma swordams sudėjau paveiksliukus, kad gražiau atrodytų. (©akame) +1 +0
2018-01-09 19:01: Pakoregavau Capital city, dabar įkūrus teigą rašys. "teigą įkūrtą". (©akame) +1 +0
2018-01-09 16:06: Sukūriau +13 meterialų jų ateitį reiks swordų ir kitų uždedamu daiktų gamybai. (©akame) +1 +0
2018-01-09 15:24: Sukūriau +13 swordų šią temą kolkas jų nei gamintis ir jie neprideda statusų, bet greit bus sukurta. (©akame) +1 +0
2018-01-09 12:43: Sukūriau veikėjų bonusus, atminkite jog kiekvienas veikėjas turi skirtingus bonusus: "savus pliusus ir minusus". Be to rinkdamiesi savo veikėją rinkites atsargiai, nes po to pasikeisti veikėjo negalėsite. (©akame) +1 +0
2018-01-09 12:36: Dr. Stylish vietoje sukūriau "treniruoti ištvermė". Jos prireiks ateitį jei norėsit užsidėti ginklą ar šarvą ir t.y. Glabūt dar reiks norint patekti į kai kūrias vietas. (©akame) +1 +0
2018-01-08 20:58: Sukūriau Dr. Stylish, ten galėsite pradžiai pasikelti atakos/gynybos. (©akame) +1 +0

[1](2)